Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

14. Juli 2019.
Sutra obuke za interne revizore
Nakon održane PIFC konferencije, na kojoj su interni revizori i najviše rukovodstvo lokalnih samouprava koje su pratneri projekta RELOF2 imali priliku da čuju o značaju i svim benefitima koje uvođenje FUK-a i funkcije interne revizije donosi, sutra se u Beogradu održava uvodna obuka za interne revizore. 
 
Pročitaj više >>>

 

14. Juli 2019.
Projekat RELOF i Užice za veće uključivanje građana u donošenje politika
Na jednoj od naših studijskih poseta koju smo organizovali prošle godine za predstavnike opštine i gradova, Užice je došlo na ideju da sredstva od naplaćenog poreza na imovinu investira u ostvarenje želja građana, u čemu smo ih svesrdno podržali da tu ideju i realizuju.
 
Pročitaj više >>>

 

26. Jun 2019.
Od 1. jula počinje serija obuka o finansijskom upravljanu i kontroli
Eksperti projekta RELOF2 održaće tokom meseca jula obuke na temu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), kao početni korak u uspostavljanju ovog sistema u 21 novoj  opštini, kao i u dve iz prethodnog ciklusa za njihove indirektne bužetske korisnike, koje su partneri projekta u ovom ciklusu.
 
Pročitaj više >>>

 

11. Jun 2019.
Održana konferencija o značaju finansijskog upravljanja i kontrole za rukovodstva lokalnih samouprava
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) organizovao je Konferenciju Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – kako zadržati kontrolu bez kontrole (baš) svega koja je namenjena najvišem rukovodstvu lokalnih samouprava, jer su njihovo razumevanje, posvećenost i odlučnost od ključnog značaja za uspostavljanje funkcionalnog sistema interne finansijske kontrole.
 
Pročitaj više >>>

 

9. Jun 2019.
Konferencija o ulozi FUK-a u odgovornom upravljanju
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) organizuje konferenciju Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – kako zadržati kontrolu bez kontrole (baš) svega, koja će se održati 11. juna 2019. godine u Aeroklubu u Beogradu (Uzun Mirkova 4) sa početkom u 11 časova.
 
Pročitaj više >>>

 

19. Maj 2019.
33 Lokalne samouprave dobijaju stručnu podršku u upravljanju javnim finansijama
Švajcarska vlada i Projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji II (RELOF2) podržaće u naredne dve godine 33 lokalne samouprave u unapređenju upravljanja javnim finansijama i nadzora nad lokalnim javnim preduzećima. Sporazumi o saradnji potpisani su svečano danas u Beogradu.
 
Pročitaj više >>>

 

24. April 2019.
Lokalne samouprave predstavile Savetodavnom odboru svoja partnerstava i potrebe
Deset partnerstva su danas pred Savetodavnim odborom koji čine predstavnici Ministarstva privrede, Ministarstva finanija, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Stalne konferencje gradova i opština, Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove i projekta RELOF2, predstavili svoja partnerstva i potrebe u pogledu podške u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), interne revizuje i unapređenje nadzora nad lokalnim javnim preduzećima.
 
Pročitaj više >>>

 

20. April 2019.
Velika zainteresovanost opština i gradova za podršku Projekta RELOF2
Za podršku u upravljanju javnim finansijama na javni poziv Projekta Reforma loklanih finansija 2 (RELOF2) prijavilo se prijavilo ukupno 12 partnerstva koja čine ukupno 38 lokalnih samouprava.
 
Pročitaj više >>>

 

4. April 2019.
Često postavljena pitanja u vezi sa javnim pozivom za učešće jedinica lokalnih samouprava u RELOF2
U cilju bolje komunikacije i pojašnjenja javnog poziva Projekat RELOF2 je pripremio odgvore na najčešće postavljena pitanja lokalnih samouprava u vezi javnog poziva.
 
Pročitaj više >>>

 

30. Mart 2019.
Održane informativne radionice za zainteresovane lokalne samouprave
Eksperti projekata Reforma javnih finansija 2 (RELOF2) održali su informativne radionice za sve zainteresovane lokalne samouprave u cilju predstavljanja aktivnosti na projektu, posebno podrške koju RELOF2 pruža, kao i pojašnjenja u vezi sa javnim pozivom.
 
Pročitaj više >>>

 

27. Mart 2019.
Stepen primene finansijskog upravljanja i kontrole i funkcije interne revizije u lokalnim samoupravama i javnim preduzećima osnovanim od strane lokalnih samouprava
Prema važećem Zakоnu o budžetskom sistemu svi korisnici javnih sredstava dužni su da uspostave sistem FUK-a i funkcije IR na jedan od propisanih načina.  Međutim, Zakon o budžetskom sistemu ne postavlja rokove za uspostavljanje ovih funkcija čime se otvorio prostor za neujednačen pristup ovoj obavezi.
 
Pročitaj više >>>

 

27. Mart 2019.
Info dani projekta RELOF2 na Zlatiboru
Projekat RELOF2 održao je danas informativnu radionicu na Zlatiboru na kojoj je lokalnim samoupravama ovog kraja predstavio podršku koju pruža u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije i boljeg nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća.
 
Pročitaj više >>>

 

20. Mart 2019.
Informativne radionice za lokalne samouprave u Novom Sadu, Nišu, Vrnjačkoj banji i na Zlatiboru
Projekat RELOF 2 uputio je javni poziv opštinama i gradovima kojima je potrebna stručna i tehnička podrška u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije i unapređenje nadzora nad lokalnim javnim preduzećima. Javni poziv je otvoren do 8. aprila 2019. godine.
 
Pročitaj više >>>

 

19. Mart 2019.
Počeo projekat RELOF 2 – stručna podrška u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou
Fokus RELOF2 projekta je podrška lokalnim samoupravama u primeni principa dobrog upravljanja u upravljanju rizicima i učincima kroz sveobuhvatnu unutrašnju kontrolu i adekvatno upravljanje javnim finansijama. RELOF2 će pružiti tehničku podršku opštinama i gradovima, organizovanim u partnerstva sa lokalnim samoupravama koje već poseduju određene kapacitete za uspešnu primenu principa dobrog upravljanja
 
Pročitaj više >>>

 

19. Mart 2019.
Javni poziv za učešće jedinica lokalnih samouprava u Projektu RELOF2 u Srbiji
Nakon uspešne implementacije Projekta reforme lokalnih finansija (RELOF), koji je pružio podršku lokalnim samoupravama u razvijanju procesa i alata efikasnog upravlјanja javnim finansijama, Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) je januara 2019. godine odobrio drugu fazu projekta – projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (Local Government Finance Reforms II in Serbia, RELOF2).
 
Pročitaj više >>>

 

 

 


 

 
Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs