Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

O PROJEKTU

 

   
   
   

 

 

PARTNERI PROJEKTA RELOF 2

 

Partneri projekta RELOF2 su 33 opštine i grada, od kojih su 28 su prvi put deo ovog projekta.

Pored osnovnog cilja, podrške lokalnim samoupravama u primeni principa dobrog upravljanja u upravljanju rizicima i učincima kroz sveobuhvatnu unutrašnju kontrolu i adekvatno upravljanje javnim finansijama, projekat RELOF2 podstiče i promoviše međuopštinsku saradnju, kako bi lokalne samouprave sa više kapaciteta pružale podršku manjima. Zato će se aktivnosti na projektu za novoizabrane opštine realizovati u partnerstvima.

 

Pet lokalnih samouprava učestvovale u prvoj fazi projekta. RELOF2 će u drugoj fazi projekta, zajedno sa ovih pet lokalnih samouprava razvijati i testirati inovativna rešenja i modele za finansijsku podršku unapređenju energetske efikasnosti u domaćinstvima, kao i modele organizacionog upravljanja i upravljačke odgovornosti u lokalnim samoupravama. Svi modeli će nakon testiranja biti podeljeni sa svim ostalim lokalnim samoupravama u Srbiji.

 

Užice Sremska Mitrovica Paraćin Osečina Knjaževac

 

 


 

 
Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs